عایق صوتی و حرارتی

عایق صوتی

عایق صوتی و حرارتی در صنعت ساختمان سازی امروزه کاربرد زیادی دارد. یکی از انواع عایق های موجود در بازار عایق صوتی است. این عایق صوتی از دو مدل عایق صوتی سنتی و عایق صوتی نانو تشکیل شده اند. عایق  صوتی نانو یکی از جدیدترین انواع عایق به شمار میرود.

عایق صوتی کاربردهای زیادی دارد. از عایق صوتی به عنوان عایق نانو نیز استفاده میشود.

عایق حرارتی

با توجه با افزایش روزافزون قیمت حامل های انرژی و لزوم کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها بر اساس استانداردهای ساخت ساز، استفاده از عایق حرارتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

عایق حرارتی نیز همانند عایق صوتی دارای دو نوع سنتی و صنعتی است. ویژگی مشترک این عایق ها این است که به عنوان عایق نانو به صورت مشترک میتوان از آنها استفاده کرد.

عایق رطوبتی

یکی دیگر از انواع عایق نانو تولید شده در شرکت نانو تینوش، عایق رطوبتی است. این عایق هم مانند سایر عایق های از مدل نانو تشکیل شده است.

عایق رطوبتی نانو به عنوان عایق نما ، عایق استخر ، عایق کف و… مورد استفاده قرار میگرید.

عایق صوتی و حرارتی به دلیل ساختار ریز ملوکولی که دارد با سطحی که مورد استفاده قرار میگرد کاملا ترکیب میشود. به دلیل ریز ملکولی بودن امکان عبور رطوبت در هیچ سطحی وجود ندارد.

عایق نانو رطبتی دارای طول عمر بالایی است. راحتی استفاده ار این نوع عایق عا باعث میشود به سادگی توسط ابزارهای ساده بتوان از آنها استفاده کرد.

سخن پایانی در مورد عایق نانو

شرکت نانو تینوش یکی از شرکت های معتبر در تهران است. این شرکت تولید کننده انواع عایق صوتی و حرارتی می باشد. یکی از خدمات این شرکت انجام پروژه های عایق کاری می باشد. عایق کاری استخر ویلا ، عایق کاری استخر کشاورزی ، عایق کاری نما می باشد.

عایق صوتی

عایق صوتی و حرارتی در صنعت ساختمان سازی امروزه کاربرد زیادی دارد. یکی از انواع عایق های موجود در بازار عایق صوتی است. این عایق صوتی از دو مدل عایق صوتی سنتی و عایق صوتی نانو تشکیل شده اند. عایق  صوتی نانو یکی از جدیدترین انواع عایق به شمار میرود.

عایق صوتی کاربردهای زیادی دارد. از عایق صوتی به عنوان عایق نانو نیز استفاده میشود.

عایق حرارتی

با توجه با افزایش روزافزون قیمت حامل های انرژی و لزوم کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها بر اساس استانداردهای ساخت ساز، استفاده از عایق حرارتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

عایق حرارتی نیز همانند عایق صوتی دارای دو نوع سنتی و صنعتی است. ویژگی مشترک این عایق ها این است که به عنوان عایق نانو به صورت مشترک میتوان از آنها استفاده کرد.

عایق رطوبتی

یکی دیگر از انواع عایق نانو تولید شده در شرکت نانو تینوش، عایق رطوبتی است. این عایق هم مانند سایر عایق های از مدل نانو تشکیل شده است.

عایق رطوبتی نانو به عنوان عایق نما ، عایق استخر ، عایق کف و… مورد استفاده قرار میگرید.

عایق صوتی و حرارتی به دلیل ساختار ریز ملوکولی که دارد با سطحی که مورد استفاده قرار میگرد کاملا ترکیب میشود. به دلیل ریز ملکولی بودن امکان عبور رطوبت در هیچ سطحی وجود ندارد.

عایق نانو رطبتی دارای طول عمر بالایی است. راحتی استفاده ار این نوع عایق عا باعث میشود به سادگی توسط ابزارهای ساده بتوان از آنها استفاده کرد.

سخن پایانی در مورد عایق نانو

شرکت نانو تینوش یکی از شرکت های معتبر در تهران است. این شرکت تولید کننده انواع عایق صوتی و حرارتی می باشد. یکی از خدمات این شرکت انجام پروژه های عایق کاری می باشد. عایق کاری استخر ویلا ، عایق کاری استخر کشاورزی ، عایق کاری نما می باشد.

فهرست